60 ÉVE MISKOLCON

AZ OMBKE EGYETEMI OSZTÁLYA JUBILEUMI MEGEMLÉKEZŐ RENDEZVÉNYE


Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Egyetemi Osztálya (OMBKE EO) 2015. október 16-án, a Miskolci Egyetemen ünnepelte az Egyetemi Csoport megalakulásának (1955. október 12.) 60. évfordulóját. A nevezetes ünnepi eseményhez kapcsolódóan az OMBKE vezetése 13.00-kor, az egyetem Szenátusi termében kihelyezett választmányi ülést tartott.
Az ünnepség érdemi része 14.30-kor az Egyetemi Könyvtár mellett található OMBKE emlékoszlop megkoszorúzásával, a közeljövőben felállításra kerülő Lélekharang bemutatásával és megszólaltatásával folytatódott. Az emlékhelyre az EO vezetése helyezett el koszorút. Ezt követően a Miskolci Akadémiai Kör (MAK) társelnöke, Nagy Tibor olvasta fel Debreczeni Dániel ez alkalomra írt a Lélekharangot bemutató levelét. A helyszínen a Lélekharangot az EO nevében Dr. Kovács Ferenc volt rektor, az OMBKE részéről Dr. Tolnay Lajos tiszteleti elnök, a MAK nevében pedig Nagy Tibor jogászhallgató szólaltatta meg.

Az ünnepi esemény ezután 15.00-tól a Központi Könyvtár olvasótermében az Egyetemi Csoport/Osztály 60 éves történetére visszatekintő konferenciával folytatódott. A szakmai rendezvényt Dr. Tihanyi László, a Műszaki Földtudományi Kar volt dékánja, vezette le. A konferencia megnyitóját Dr. Nagy Lajos, az OMBKE elnöke tartotta, aki beszédét követően emléklapokat nyújtott át a visszatekintő eseményen majd előadást tartó volt elnökök részére. Ezután Dr. Földessy János, a Magyarhoni Földtani Társulat és Dr. Turai Endre, a Magyar Geofizikus Egylet helyi szervezete nevében köszöntötte a jubileumi konferenciát, és beszélt az EO-hoz fűződő korábbi, és jelenlegi szakmai kapcsolatokról. Az előző üdvözlések után az EO volt elnökei és jelenlegi elnöke mutatták be az EO vezetési időszakuk alatti sokszínű életét.


A konferencia zárszavát követően, 19.00-tól a meghívott vendégek az Egyetemi Menza különtermében vacsorán vettek részt, ahol Dr. Szűcs Péter, a Műszaki Földtudományi Kar Dékánja mondott pohárköszöntőt.Az ünnepség megkoronázásaként, 20.00-tól az Egyetemi Menza különtermében Jubileumi Szakestélyre került sor. A szakestély levezetését végző elnökségi oldal feladatait az OMBKE EO hallgatói-összekötői: Ginovszky Máté (elnök) és Domonkos Balázs (háznagy) végezték. Az elnökségi ellenpólust a két tradicionális kar jelenlegi valétaelnökei: Tóth Balázs és Kronovetter Márton látták el. A rendezvény korsójának szép ábráját Schultz Vera földtudományi alapszakos hallgató készítette; a korsóavatót pedig Dr. Palotás Árpád, a Műszaki Anyagtudományi Kar dékánja mondta el. A szakestély komolypoharának magvas gondolatait Dr. Tolnay Lajos, az OMBKE tiszteleti tagja; vidámpoharát pedig Morvai Tibor az EO volt titkára ismertette.


Az EO vezetősége e helyről is köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a szervező munkájukkal, szerepvállalásukkal, támogatásukkal segítették, személyes jelenlétükkel megtisztelték az OMBKE EO 60 éves jubileumi rendezvényét.Jó szerencsét!
Dr. Havasi István
az OMBKE EO elnökeAz eseményről az alábbi linken részletesen olvashat.